MỚI NHẤT :
Bảo đảm quyền lợi cho người lao động trong đại dịch COVID   Hoàn thiện chính sách an sinh xã hội phù hợp với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước  
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
3764/LĐTBXH-CSLĐ 15/07/2021 Báo cáo ảnh hưởng dịch Covid-19 đến tình hình sản xuất kinh doanh, việc làm của doanh nghiệp và người lao động UBND tỉnh Đồng Nai
914/CĐ-TTg 06/07/2021 Công điện về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 để thực hiện mục tiêu kép UBND tỉnh Đồng Nai
668-CV/ĐUK 11/08/2021 Sao gửi Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Ban Cải tạo công thương nghiệp tư doanh
5881/UBND-KGVX 30/05/2021 Tiếp tục tạm dừng môt số hoạt động để tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 UBND tỉnh Đồng Nai
8423/UBND-KGVX 20/07/2021 Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh Đồng Nai
47/2019/QĐ-UBND 27/12/2019 Ban hành Quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình và an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
25/2021/QĐ-UBND 25/06/2021 Ban hành quy định về quản lý và sử dụng Nghĩa trang cán bộ và người có công tỉnh Đồng Nai HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
3200/QĐ-UBND 17/06/2021 Cách ly khu vực thuộc siêu thị BigC Đồng Nai tại khu phố 1, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai UBND tỉnh Đồng Nai
6180/UBND-KGVX 04/06/2021 Cách ly người về/đến từ Thành phố Hồ Chí Minh UBND tỉnh Đồng Nai
3420/NDN-LD 04/09/2021 Đăng ký cấp mã QR khi tham gia giao thông Ban Cải tạo công thương nghiệp tư doanh
441/TTr-UBND 02/07/2021 Đề nghị thiết lập vùng cách ly y tế Phòng - chống COVID -19 trên địa bàn phường Trảng Dài. UBND tỉnh Đồng Nai
4123/SYT-NV 01/06/2021 điều động nhân sự tham gia các chốt kiểm soát, phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
4527/LĐTBXH-CSLĐ 17/08/2021 Hỗ trợ công dân tỉnh Đắk Lắk trở về địa phương Ban Cải tạo công thương nghiệp tư doanh
4528/LĐTBXH-CSLĐ 17/08/2021 Hỗ trợ công dân tỉnh Phú Yên trở về địa phương. Ban Cải tạo công thương nghiệp tư doanh
3540/LĐTBXH-CSLĐ 06/07/2021 hực hiện các giải pháp đề phòng, chống dịch COVID - 19 UBND tỉnh Đồng Nai
3589/LĐTBXH-CSLĐ 06/07/2021 Hướng dẫn các phương án bố trí tạm trú tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để phòng, chống dịch COVID-19. UBND tỉnh Đồng Nai
3859/ LĐTBXH-CSLĐ 20/07/2021 Hướng dẫn các phương án bố trí tạm trú tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để phòng, chống dịch COVID-19. UBND tỉnh Đồng Nai
6616/KH-SYT 12/08/2021 Kế hoạch phân bổ sử dụng vắc xin phòng chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh đợt 5 năm 2021 (đợt 14, 15 và 16 của Bộ Y tế) UBND tỉnh Đồng Nai
14080/KH-UBND 18/11/2020 Kế hoạch thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ và Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai UBND tỉnh Đồng Nai
4949 KH UBND 05052020 05/05/2020 Kế hoạch thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của TTCP về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai​ Ban Cải tạo công thương nghiệp tư doanh
Color Skin