MỚI NHẤT :
Bảo đảm quyền lợi cho người lao động trong đại dịch COVID   Hoàn thiện chính sách an sinh xã hội phù hợp với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước  
Ban Lãnh Đạo

1. Giám đốc

- Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hiền

2. Phó giám đốc

- Họ và tên: Nguyễn Thị Mộng Thu

- Điện thoại: 0613.846.663

3. Phó giám đốc

- Họ và tên: Nguyễn Thị Kiều Oanh

- Điện thoại: 0613.842.137

4. Phó giám đốc

- Họ và tên: Hồ Văn Lộc

- Điện thoại: 0613.847.176​

Văn Phòng

1. Chánh Văn phòng

- Họ và tên: Trần Thị Lan Phi

- Số điện thoại: 0613.847.798

2. Phó Văn phòng

- Họ và tên: Nguyễn Văn Hồng Phúc

- Số điện thoại: 0613.846.645

3. Phó Văn phòng

- Họ và tên: Phạm Thị Na

- Số điện thoại: 0613.847.798

Phòng Lao động - Tiền lương - BHXH

1. Phó Trưởng phòng

- Họ và tên: Cao Duy Thái

- Điện thoại: 02513.941320

2. Phó trưởng phòng

- Họ và tên: Vũ Thị Minh Hoà

- Điện thoại: 02513.842709​

3. Phó trưởng phòng

- Họ và tên: Nguyễn Hồng Quang

- Điện thoại: 02513.842709

Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình Đẳng Giới

 

1. Trưởng phòng

- Họ và tên: Trần Lệ Hằng

- Số điện thoại:​ 0251 2636222​

2. Phó trưởng phòng

- Họ và tên: Nguyễn Thị Mỹ Trinh

- Số điện thoại: 0251 2636222​

Phòng Kế Hoạch Tài Chính
 

1. Trưởng phòng

- Họ và tên: Trần Thị Thanh Nga

- Số điện thoại: 02513.847.174

2. Phó Trưởng phòng

- Họ và tên: Nguyễn Thị Biên Thuỳ

- Số điện thoại: 02513.847.174​​

Phòng Người Có Công
 

1. Trưởng phòng

- Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Ngân

- Số điện thoại: 0613.847.004

2. Phó Trưởng phòng

- Họ và tên: Nguyễn Thị Nga

- Số điện thoại: 0613.847.004​

Phòng Bảo trợ xã hội
 

Phó Trưởng phòng

- Họ và tên: Hoàng Vĩnh Quang

- Số điện thoại: 0613.817.565​

Thanh Tra Sở

1. Phó Chánh Thanh Tra

- Họ và tên: Nguyễn Thị Mến

- Số điện thoại: 02513.942.639​

2. Phó Chánh Thanh Tra

- Họ và tên: Phan Vũ Bình

- Số điện thoại: 02513.942.639​

Phòng Dạy Ng​hề

​1. Trưởng phòng

- Họ và tên: Nguyễn Hữu Khánh Linh

- Số điện thoại: 02513.842.708

2. Phó Trưởng phòng

- Họ và tên: Hồ Văn Phong

- Số điện thoại: 02513.842.708

Color Skin