MỚI NHẤT :
Bảo đảm quyền lợi cho người lao động trong đại dịch COVID   Hoàn thiện chính sách an sinh xã hội phù hợp với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước  
6180/UBND-KGVX
04/06/2021
UBND tỉnh Đồng Nai
Cách ly người về/đến từ Thành phố Hồ Chí Minh
Báo Cáo
Văn bản cùng loại
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
3764/LĐTBXH-CSLĐ 15/07/2021 Báo cáo ảnh hưởng dịch Covid-19 đến tình hình sản xuất kinh doanh, việc làm của doanh nghiệp và người lao động UBND tỉnh Đồng Nai
914/CĐ-TTg 06/07/2021 Công điện về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 để thực hiện mục tiêu kép UBND tỉnh Đồng Nai
5881/UBND-KGVX 30/05/2021 Tiếp tục tạm dừng môt số hoạt động để tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 UBND tỉnh Đồng Nai
8423/UBND-KGVX 20/07/2021 Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh Đồng Nai
3200/QĐ-UBND 17/06/2021 Cách ly khu vực thuộc siêu thị BigC Đồng Nai tại khu phố 1, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai UBND tỉnh Đồng Nai
4123/SYT-NV 01/06/2021 điều động nhân sự tham gia các chốt kiểm soát, phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
3859/ LĐTBXH-CSLĐ 20/07/2021 Hướng dẫn các phương án bố trí tạm trú tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để phòng, chống dịch COVID-19. UBND tỉnh Đồng Nai
3589/LĐTBXH-CSLĐ 06/07/2021 Hướng dẫn các phương án bố trí tạm trú tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để phòng, chống dịch COVID-19. UBND tỉnh Đồng Nai
6616/KH-SYT 12/08/2021 Kế hoạch phân bổ sử dụng vắc xin phòng chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh đợt 5 năm 2021 (đợt 14, 15 và 16 của Bộ Y tế) UBND tỉnh Đồng Nai
14080/KH-UBND 18/11/2020 Kế hoạch thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ và Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai UBND tỉnh Đồng Nai
Color Skin