MỚI NHẤT :
Bảo đảm quyền lợi cho người lao động trong đại dịch COVID   Hoàn thiện chính sách an sinh xã hội phù hợp với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước  

​TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC VÀ HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VỀ AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG CHO CÁN BỘ XÃ/PHƯỜNG

09/11/2020 14:19:21

​TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC VÀ HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VỀ AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG CHO CÁN BỘ XÃ/PHƯỜNG

Thực hiện Kế hoạch số 53/KH-LĐTBXH ngày 13/3/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc triển khai Chương trình An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Đồng Nai năm 2020. Nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý Nhà nước về an toàn - vệ sinh lao động cho cán bộ làm công tác Lao động - Thương binh và Xã hội, cán bộ Tư pháp - hộ tịch, cán bộ Địa chính cấp xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa. Từ ngày 28/7 - 31/7/2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Sở Công Thương tỉnh tổ chức 4 lớp huấn luyện nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác an toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ làm công tác Lao động - Thương binh và Xã hội, cán bộ Tư pháp - hộ tịch, cán bộ Địa chính cấp xã, phường, thị trấn.

Tại buổi huấn luyện, các học viên đã được nghe các báo cáo viên trình bày các nội dung, các quy định của pháp luật trong công tác quản lý an toàn, vệ sinh lao động, hướng dẫn thống kê, báo cáo tai nạn lao động đối với người làm việc không theo hợp đồng lao động; trình tự  xác lập biên bản ghi nhận tai nạn lao động đối với người làm việc không theo hợp đồng lao động, công tác quản lý an toàn trong thi công xây dựng, an toàn trong sản xuất, lưu trữ, sử dụng hóa chất, kinh doanh chiết nạp Gas. Các phương pháp, quy trình tiến hành kiểm tra, hướng dẫn doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động và các quy định về xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.​

Một số hình ảnh tại các lớp tập huấn​
Nguyễn Hồng Quang

Color Skin