MỚI NHẤT :
Bảo đảm quyền lợi cho người lao động trong đại dịch COVID   Hoàn thiện chính sách an sinh xã hội phù hợp với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước  

Có nên chuyển Bộ Công an quản lý đào tạo, sát hạch lái xe?

26/01/2022 15:10:23

Có nên chuyển Bộ Công an quản lý đào tạo, sát hạch lái xe?

Có nên chuyển Bộ Công an quản lý đào tạo, sát hạch lái xe. Ảnh: Đ.T
Có nên chuyển Bộ Công an quản lý đào tạo, sát hạch lái xe. Ảnh: Đ.T
Color Skin