MỚI NHẤT :
Bảo đảm quyền lợi cho người lao động trong đại dịch COVID   Hoàn thiện chính sách an sinh xã hội phù hợp với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước  
4902/ LĐTBXH-CSLĐ
06/09/2021
Ban Cải tạo công thương nghiệp tư doanh
Triển khai đăng ký cấp mã QR cho các doanh nghiệp đang thực hiện các phương án lưu trú để phòng, chống dịch COVID-19 khi tham gia giao thông.
Công văn
Văn bản cùng loại
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
668-CV/ĐUK 11/08/2021 Sao gửi Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Ban Cải tạo công thương nghiệp tư doanh
3420/NDN-LD 04/09/2021 Đăng ký cấp mã QR khi tham gia giao thông Ban Cải tạo công thương nghiệp tư doanh
441/TTr-UBND 02/07/2021 Đề nghị thiết lập vùng cách ly y tế Phòng - chống COVID -19 trên địa bàn phường Trảng Dài. UBND tỉnh Đồng Nai
4527/LĐTBXH-CSLĐ 17/08/2021 Hỗ trợ công dân tỉnh Đắk Lắk trở về địa phương Ban Cải tạo công thương nghiệp tư doanh
4528/LĐTBXH-CSLĐ 17/08/2021 Hỗ trợ công dân tỉnh Phú Yên trở về địa phương. Ban Cải tạo công thương nghiệp tư doanh
3540/LĐTBXH-CSLĐ 06/07/2021 hực hiện các giải pháp đề phòng, chống dịch COVID - 19 UBND tỉnh Đồng Nai
5949/BYT-DP 24/07/2021 Phân bô Vacxin phòng covid - 19 Ban Cải tạo công thương nghiệp tư doanh
4805/QĐ-UBND 21/12/2020 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính và quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thuộc thẩm quyền của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai Ban Cải tạo công thương nghiệp tư doanh
5031/ LĐTBXH-CSLĐ 10/09/2021 Thông tin đầu mối tiếp nhận để cấp giấy đi đường cho các doanh nghiệp trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19. UBND tỉnh Đồng Nai
2582/LĐTBXH-VP 06/08/2021 triển khai các dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng dịch vụ công quốc gia Ban Cải tạo công thương nghiệp tư doanh
Color Skin