MỚI NHẤT :
Bảo đảm quyền lợi cho người lao động trong đại dịch COVID   Hoàn thiện chính sách an sinh xã hội phù hợp với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước  

Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau – tỉnh Đồng Nai

09/11/2020 11:02:24

Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau – tỉnh Đồng Nai

Để thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị, hỗ trợ lẫn nhau để cùng phát triển thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành sau Bản ghi nhớ thống nhất nội dung phối hợp hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ giữa Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hai tỉnh Cà Mau và tỉnh Đồng Nai vào ngày 16/6/2020;

Ngày 11/9/2020, Đoàn công tác Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh tỉnh Đồng Nai đã có ngày làm việc với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh tỉnh Cà Mau và đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp số 10/CTPH-SLĐTBXH CM-ĐN trong giai đoạn 2020-2025.

  ​(Toàn cảnh diễn ra lễ ký kết)

Theo đó hai Sở sẽ phối hợp trao đổi, chia sẻ các kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước, công tác chuyên môn của ngành dựa trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, cùng có lợi và theo khả năng, điều kiện của mỗi bên, đảm bảo phù hợp với định hướng chung trong phối hợp phát triển của hai tỉnh.

   (Lãnh đạo hai Sở Lao động – TBXH tỉnh Cà Mau – tỉnh Đồng Nai thực hiện ký kết phối hợp)

Nội dung phối hợp bao gồm: Lĩnh  vực Lao động – Việc làm – An toàn lao động, giáo dục nghề nghiệp, xuất khẩu lao động, người có công, phòng, chống tệ nạn xã hội, cải cách hành chính. Cụ thể như sau:

- Lĩnh vực Lao động – Việc làm – An toàn lao động:Triển khai công tác phối hợp trong lĩnh vực thị trường lao động, giới  thiệu và cung ứng nguồn lao động đáp ứng nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ pháp lý cho nhau trong lĩnh vực quản lý lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, việc làm, an toàn lao động và tạo điều kiện họp mặt lao động về làm việc trên địa bàn của hai tỉnh.

Trung tâm dịch vụ việc làm hai tỉnh thực hiện ký kết hợp đồng cung ứng lao động. Đồng thời, phối hợp trao đổi thông tin các đơn hàng tuyển dụng lao động và thông tin về người lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm, việc thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Thường xuyên cung cấp, trao đổi thông tin trong việc thực hiện các nội dung phối hợp về công tác tuyên truyền, đào tạo nghề, đào tạo ngoại ngữ, đồng thời tạo điều kiện cho người lao động tiếp cận, học tập, nắm bắt những công nghệ tiên tiến ở các nước như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapor.

Định kỳ hàng tháng phối hợp về việc trao đổi thông tin các đơn hàng về tuyển dụng lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động và trao đổi công việc cho nhau về cách thức đào tạo và tuyển dụng lao động.

 
(Lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau – tỉnh Đồng Nai ký kết hợp đồng cung ứng lao động)

- Lĩnh vực đào tạo nghề: Triển khai tổ chức thực hiện lĩnh vực đào tạo nghề, tạo điều kiện để hai tỉnh chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý, học tập các mô hình thí điểm có hiệu quả. Những giải pháp tuyển sinh thu hút nguồn lực thực hiện đào tạo nghề chất lượng cao. Đồng thời liên kết đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm trong giảng dạy.

- Lĩnh vực người có công: Tổ chức trao đổi, học hỏi kinh nghiệm về chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực người có công với cách mạng; vận động, hỗ trợ, giúp đỡ xây dựng nhà tình nghĩa trên địa bàn tỉnh.

Rà soát nghĩa trang trên địa bàn tỉnh, về thông tin mộ liệt sĩ có quê quán ở tỉnh Đồng Nai nhằm chủ động tạo điều kiện để thân nhân liệt sĩ khi đến thăm viếng mộ liệt sĩ, phối hợp và hỗ trợ trong công tác quản lý và di chuyển hài cốt liệt sĩ theo nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ.

- Lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội: Trao đổi kinh nghiệm trong công tác kiểm tra, kiểm soát cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng hoạt động tệ nạn xã hội và xử lý vi phạm trong quá trình kiểm tra; công tác tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng; công tác quản lý và hỗ trợ đối với người sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng; công tác quản lý và hỗ trợ đối với người sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng; công tác xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm.

- Lĩnh vực cải cách hành chính: Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong giải quyết thủ tục hành chính liên thông 03 cấp: tỉnh, huyện, xã; quy trình giải quyết thủ tục hành chính dịch vụ công mức độ 3, 4 đối với các thủ tục thuộc lĩnh vực ngành Lao động – Thương binh và Xã hội. Kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, xử lý văn bản điện tử; xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu an sinh xã hội theo Quyết định 708/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Định kỳ hàng năm, lãnh đạo hai Sở tổ chức cuộc họp luân phiên để tổng kết, đánh giá, tình hình thực hiện các nội dung đã thỏa thuận trong Chương trình phối hợp, trao đổi thống nhất các vấn đề hợp tác phát triển mới hoặc những nội dung cần điều chỉnh, bổ sung./.

Color Skin